دبستان پسرانه غیردولتی علوی یک
 • [دبستان علوی]

  پدر و مادر عزیز : دوست دارید فرزندتان باهوش باشد یا خلاق؟

 • [دبستان علوی]

  آیا باور دارید توانا بودن در گرو دانا بودن است ؟

 • [دبستان علوی]

  پدر و مادر گرامی : آیا می دانید چگونه بستر رشد و شکوفا سازی همه جانبه ی فرزندتان را فراهم کنید؟

 • [سقراط]

  سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه خرد است

 • [فردوسی خردمند]

  خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

تولدتان مبارک
رسا محمدعلیزاده نوبر
رسا محمدعلیزاده نوبر
سوم دبستان
سوم دو
شنبه ۱۶ شهریور

نمونه پوشه گنجینه سوالات

116 بازدید - سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - 1:14 PM

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

پوشه گنجینه سوالات

121 بازدید - دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - 8:17 AM

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

برنامه جلسات دیدار اولیا و معلمین

48 بازدید - یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - 8:13 AM

شنبه ۱۵ تیر

برنامه دانش افزائی پایه چهارم ( آقای حسینی )روز 13 تیر

88 بازدید - سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - 9:42 AM

شنبه ۲۰ خرداد

آغاز ثبت نام پایه های دوم تا ششم

294 بازدید - پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - 11:42 AM

۸ خرداد ۱۳۹۵

جشن های پایان تحصیلی

230 بازدید - شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵ - 9:22 AM

۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نتایج مسابقه امام شناسی

129 بازدید - یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 1:00 PM

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

آزمون رایانه

123 بازدید - شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 1:40 PM

شنبه ۳۱ فروردین

ثبت نام نمونه دولتی

279 بازدید - سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - 12:37 PM

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

آغاز ثبت نام طرح تابستانی

185 بازدید - شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ - 12:58 PM