دبستان پسرانه غیردولتی علوی یک
 • [دبستان علوی]

  پدر و مادر عزیز : دوست دارید فرزندتان باهوش باشد یا خلاق؟

 • [دبستان علوی]

  آیا باور دارید توانا بودن در گرو دانا بودن است ؟

 • [دبستان علوی]

  پدر و مادر گرامی : آیا می دانید چگونه بستر رشد و شکوفا سازی همه جانبه ی فرزندتان را فراهم کنید؟

 • [سقراط]

  سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه خرد است

 • [فردوسی خردمند]

  خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

شنبه ۱۶ شهریور

نمونه پوشه گنجینه سوالات

264 بازدید - سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - 1:14 PM

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

پوشه گنجینه سوالات

253 بازدید - دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - 8:17 AM

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

برنامه جلسات دیدار اولیا و معلمین

134 بازدید - یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - 8:13 AM

شنبه ۱۵ تیر

برنامه دانش افزائی پایه چهارم ( آقای حسینی )روز 13 تیر

172 بازدید - سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - 9:42 AM

شنبه ۲۰ خرداد

آغاز ثبت نام پایه های دوم تا ششم

355 بازدید - پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - 11:42 AM

۸ خرداد ۱۳۹۵

جشن های پایان تحصیلی

292 بازدید - شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵ - 9:22 AM

۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نتایج مسابقه امام شناسی

182 بازدید - یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 1:00 PM

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

آزمون رایانه

183 بازدید - شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 1:40 PM

شنبه ۳۱ فروردین

ثبت نام نمونه دولتی

347 بازدید - سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - 12:37 PM

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

آغاز ثبت نام طرح تابستانی

237 بازدید - شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ - 12:58 PM